var _hmt = _hmt || []; (function () { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "//hm.baidu.com/hm.js?dbb1c44cf6881a3b6d28b7fcd3c5bd0e"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); var _sogou_sa_q = _sogou_sa_q || []; _sogou_sa_q.push(['_sid', '176817-181449']); (function () { var _sogou_sa_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://" : "http://"); var _sogou_sa_src = _sogou_sa_protocol + "hermes.sogou.com/sa.js%3Fsid%3D176817-181449"; document.write(unescape("%3Cscript src='" + _sogou_sa_src + "' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); })();

您当前所在的位置:首页 >经典客户

三峡大学

三峡大学是经国家教育部批准,由原武汉水利电力大学(宜昌)和原湖北三峡学院于2000年6月29日合并成立,是湖北省“十五”、“十一五”期间重点建设大学,学校办学历史最早可以追溯至1946年,学校现有26个学院,63个本科专业,涵盖理、工、文、医、经、管、法、教育、艺术九大学科门类,其中国家级特色本科专业5个,省级本科品牌专业10个。

本文由企慧通官网(http://www.qht-training.com.cn)负责整理,转载请保留!

$(function () { $(".lineik").mousemove(function () { $(".linei").show(); }); $(".lineik").mouseleave(function () { $(".linei").hide(); }); $(".lineik2").mousemove(function () { $(".linei2").show(); }); $(".lineik2").mouseleave(function () { $(".linei2").hide(); }); });